Vaše lieky ONLINE a DRIVE IN

E-recept Objednávka

Jednoducho, rýchlo a prednostné vybavenie.

Bez čakania v rade, prednostný výdaj, minimalizácia sociálneho kontaktu. E-Recept neprepadne aj keď si ho nestihnete včas vyzdvihnúť počas doby platnosti.

LIEKY SI VYZDVIHNITE PREDNOSTNE

v lekárni na vyhradenej pokladni, alebo okienkom DRIVE IN priamo do automobilu. Vjazd z ulice Jazerná.