Orgány dozoru, alebo dohľadu:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia inšpekcie
Kvetná 11
825 08 Bratislava 26
Slovenská republika

Tel.: +421-2-50 70 1+ klapka
Fax.: +421-2-555 600 22
E-mail: meno.priezvisko@sukl.sk

https://www.sukl.sk/sk

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

PharmDr. Andrea Žáková, farmaceut NSK

Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
Slovenská republika

Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E-mail: info@unsk.sk

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
tel. č.: 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Na tomto odkaze nájdete povolenie na zásielkový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok a kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.